Biuro Rachunkowe
Żaneta Piosik
Oferta

Świadczę następujące usługi:

  • księgi rachunkowe (pełna księgowość)
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencje na potrzeby VAT
  • ryczałt ewidencjonowany
  • sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PIP oraz innych deklaracji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej:

             - administrowanie teczkami osobowymi
             - przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków
                zatrudnienia i innych dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
             - kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów,
                zwolnień lekarskich i innych nieobecności w miejscu pracy
             - prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
             - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
             - nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
             - sprawozdawczość dla GUS
             - sporządzanie raportów kadrowych

  • płace

            - naliczanie wynagrodzeń
            - przygotowanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
            - sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników: o wysokości
              wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek
              dochodowy
           - przygotowanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego
              z Klientem
           - pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
           - rejestracja w ZUS pracowników Klienta
  
Strona głównaO firmieOfertaPromocje i CennikKontakt